Jeśli jesteś poszkodowanym w wypadku drogowym w Niemczech, ważne jest, abyś znał swoje prawa i wiedział, jak ubiegać się o odszkodowanie. MotoExpert jest firmą, która specjalizuje się w pomocy dla poszkodowanych po wypadkach drogowych w Niemczech. Nasz zespół doświadczonych profesjonalistów ma bogate doświadczenie w likwidacji szkód i reprezentacji prawnej poszkodowanych w Niemczech.

Niezależnie od tego, czy jesteś Polakiem czy obywatelem innego kraju poszkodowanym w wypadku w Niemczech, możemy Ci pomóc w uzyskaniu pełnego odszkodowania. Współpracujemy z towarzystwami ubezpieczeniowymi w Niemczech i znamy szczegóły dotyczące procesu roszczeń, aby zapewnić naszym klientom najlepszą możliwą pomoc.

W ramach naszych usług oferujemy kompleksowe wsparcie prawne i techniczne. Nasz zespół rzeczoznawców samochodowych przeprowadza szczegółową analizę szkód i przygotowuje niezbędne dokumenty, takie jak opinie techniczne. Nasi prawnicy reprezentują naszych klientów w negocjacjach z firmami ubezpieczeniowymi, dbając o to, aby otrzymali oni sprawiedliwe odszkodowanie za wypadki drogowe w Niemczech.

Zaufało nam już wielu poszkodowanych, którzy byli zadowoleni z naszej profesjonalnej i skutecznej pomocy. Działamy szybko i efektywnie, aby nasi klienci mogli odzyskać swoje prawa i otrzymać należne im odszkodowanie. Niezwłocznie podejmujemy działania po wypadku, aby zminimalizować stres i trudności, z jakimi muszą zmierzyć się poszkodowani.

Podsumowanie

 • Nasza firma, MotoExpert, oferuje pomoc dla poszkodowanych w wypadkach drogowych w Niemczech.
 • Specjalizujemy się w likwidacji szkód i reprezentacji prawnej poszkodowanych.
 • Oferujemy kompleksowe wsparcie techniczne i prawne, zapewniając profesjonalną obsługę.
 • Zaufało nam wielu klientów, którzy byli zadowoleni z naszej skutecznej pomocy i szybkich działań.
 • Jesteśmy gotowi pomóc poszkodowanym w ubieganiu się o pełne odszkodowanie.

Koszty naprawy pojazdu uszkodzonego podczas wypadku/kolizji

Poszkodowany ma prawo do zwrotu kosztów naprawy pojazdu powypadkowego według faktury polskiego lub niemieckiego warsztatu naprawczego. Koszty naprawy mogą wynieść do maksymalnie 130% wartości brutto pojazdu sprzed wypadku.

Poszkodowany może wybrać warsztat naprawczy w Polsce lub w Niemczech. Koszt naprawy zostanie zwrotowany na podstawie opinii niemieckiego rzeczoznawcy samochodowego, który uwzględni ceny nowych, oryginalnych części producenta i stawki roboczogodzinowe.

Poszkodowany ma również prawo sprzedać nienaprawiony pojazd i żądać zwrotu kosztów naprawy netto (bez podatku VAT) zgodnie z opinią rzeczoznawcy. Istnieje również możliwość, że poszkodowany samodzielnie naprawi samochód, o ile koszt naprawy nie przekroczy 100% wartości pojazdu sprzed wypadku.

Koszty naprawy pojazdu uszkodzonego podczas wypadku/kolizji Maksymalny zwrot kosztów naprawy
Naprawa pojazdu Do 130% wartości brutto pojazdu sprzed wypadku
Wybór warsztatu naprawczego Polska lub Niemcy
Uwzględnienie ceny oryginalnych części producenta Tak
Zwrot kosztów naprawy netto W zależności od opinii rzeczoznawcy
Samodzielna naprawa pojazdu Do 100% wartości pojazdu sprzed wypadku

Przykład:

„Po wypadku samochodowym mój pojazd został poważnie uszkodzony. Zdecydowałem się na naprawę w polskim warsztacie, gdyż uzyskałem zwrot kosztów według opinii niemieckiego rzeczoznawcy. Ostatecznie koszty naprawy wyniosły 110% wartości mojego samochodu przed wypadkiem. Cieszę się, że mogłem skorzystać z prawa do naprawy i otrzymać zwrot kosztów!” – Jan Kowalski, poszkodowany po wypadku w Niemczech

Wartość samochodu (pojazdu)

W przypadku szkody całkowitej, poszkodowany ma prawo do odszkodowania umożliwiającego zakup porównywalnego pojazdu z dwuletnią gwarancją. Wycena wartości pojazdu uwzględnia wiele czynników, takich jak data pierwszej rejestracji, stan techniczny, przebieg, wyposażenie, serwisowanie oraz aktualne rynkowe ceny. Jednak często niemieccy rzeczoznawcy nie uwzględniają realiów polskiego rynku, co może skutkować niesprawiedliwą wyceną, która uniemożliwia zakup porównywalnego pojazdu w Polsce. Dlatego warto skorzystać z opinii rzeczoznawcy z MOTOEXPERT, który dokładnie zna polski rynek regionalny.

Elementy uwzględniane przy wycenie wartości pojazdu: Opis
Data pierwszej rejestracji pojazdu Określa wiek pojazdu i wpływa na jego wartość rynkową
Stan techniczny pojazdu Wartość może być niższa dla pojazdów wymagających remontu lub większych napraw
Przebieg pojazdu Często im mniejszy przebieg, tym wyższa wartość pojazdu
Wyposażenie pojazdu Poziom wyposażenia wpływa na atrakcyjność pojazdu na rynku
Serwisowanie pojazdu Prowadzone regularne serwisowanie i udokumentowana historia napraw może podnieść wartość pojazdu
Aktualne rynkowe ceny Rynkowe trendy i popyt na konkretne modele pojazdów mogą wpływać na wartość pojazdu

Wartość pojazdu może być również obliczana na podstawie tzw. „szacunkowej wartości rynkowej” przez ubezpieczyciela, jednakże taka wycena często nie uwzględnia rzeczywistości polskiego rynku i może prowadzić do niedoszacowania wartości pojazdu. Dlatego warto skorzystać z opinii rzeczoznawcy, który dokładnie zna polski rynek samochodowy i jest w stanie przedstawić rzetelną wycenę wartości pojazdu.

Zmniejszenie wartości rynkowej pojazdu powypadkowego

Poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie za zmniejszenie wartości rynkowej pojazdu powypadkowego. Nawet przy prawidłowo naprawionym pojeździe, jego sprzedaż może być trudna, ponieważ uważa się go za pojazd powypadkowy. Odszkodowanie za zmniejszenie wartości pojazdu jest zwykle przysługujące dla pojazdów niestarszych niż 10 lat, które wcześniej były bezwypadkowe.

Koszty sporządzenia opinii technicznej u rzeczoznawcy

Poszkodowany ma prawo do wyboru rzeczoznawcy samochodowego, który sporządzi opinię techniczną. Koszt takiej opinii jest pokrywany przez towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy z polisy OC. Warto skorzystać z niezależnego rzeczoznawcy, takiego jak MOTOEXPERT, który ma wiedzę i doświadczenie w opiniowaniu szkód.

Niemieccy rzeczoznawcy często żądają gotówki od poszkodowanego, podczas gdy rzeczoznawcy z MOTOEXPERT akceptują cesje wierzytelności i wykonują swoją pracę bezgotówkowo.

Koszty adwokata reprezentującego poszkodowanego

W Niemczech koszty doradztwa prawnego są zazwyczaj pokrywane przez towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy wypadku lub kolizji.

Niektórzy adwokaci mogą żądać zaliczek, ale adwokaci współpracujący z MOTOEXPERT nie pobierają od poszkodowanego zaliczek.

Korzyści z wynajmu adwokata reprezentującego poszkodowanego

Poszkodowani, którzy decydują się na skorzystanie z usług adwokata reprezentującego poszkodowanego, mogą cieszyć się wieloma korzyściami. Oto kilka z nich:

 • Profesjonalna reprezentacja prawna: Adwokat będzie działać w najlepszym interesie poszkodowanego, starając się uzyskać jak najwyższe odszkodowanie za kolizję w Niemczech.
 • Zrozumienie procesu: Adwokat pomoże poszkodowanemu zrozumieć proces likwidacji szkody w Niemczech, wyjaśniając prawa i obowiązki poszkodowanego.
 • Negocjacje z towarzystwem ubezpieczeniowym: Adwokat będzie prowadził rozmowy i negocjacje z towarzystwem ubezpieczeniowym w imieniu poszkodowanego, dążąc do uzyskania jak najkorzystniejszych warunków finansowych.
 • Redukcja stresu: Adwokat reprezentujący poszkodowanego podejmie wszystkie niezbędne działania prawne, co pozwoli poszkodowanemu uniknąć dodatkowego stresu związanego z procesem likwidacji szkody.

Wybór odpowiedniego adwokata

Poszkodowani powinni dokładnie zbadać doświadczenie, kwalifikacje oraz skuteczność adwokata przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z jego usług. Ważne jest, aby wybrać adwokata specjalizującego się w prawie odszkodowawczym i posiadającego wiedzę na temat procesu likwidacji szkody w Niemczech.

Koszty wydobywania i holowania uszkodzonego pojazdu

Jeżeli uszkodzony pojazd nie nadaje się do ruchu, poszkodowany ma prawo do zwrotu kosztów holowania pojazdu do najbliższego warsztatu lub parkingu. Transport do Polski może zostać w pełni zwrócony, chyba że wystąpiła szkoda całkowita.

W przypadku kolizji lub wypadku drogowego, kiedy uszkodzony pojazd nie jest w stanie poruszać się własnymi siłami, konieczne jest skorzystanie z usług holowniczych. Koszty wydobywania i holowania uszkodzonego pojazdu mogą się różnić w zależności od miejsca, w którym doszło do zdarzenia, dostępności usług holowniczych oraz odległości, na którą pojazd musi być przetransportowany.

Zwrot kosztów holowania pojazdu jest jednym z elementów odszkodowania, na które poszkodowany ma prawo. Prawidłowe rozliczenie kosztów holowania pojazdu można uzyskać poprzez zgłoszenie szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy wypadku lub kolizji. Poszkodowany musi dostarczyć odpowiednie dokumenty, takie jak faktury lub rachunki za usługi holownicze, które potwierdzą poniesione koszty.

Ważne jest, aby poszkodowany zgłosił szkodę w jak najkrótszym czasie po zdarzeniu i zachował wszelkie dokumenty związane z kosztami holowania. Ponadto, warto zwrócić uwagę na wszelkie szczególne warunki i ograniczenia dotyczące zwrotu kosztów holowania, określone w polisie ubezpieczeniowej.

Koszty wydobywania i holowania uszkodzonego pojazdu mogą często okazać się wysokie, dlatego ważne jest, aby poszkodowany skorzystał z profesjonalnych usług ekspertów, takich jak MotoExpert, którzy pomogą w prawidłowym i skutecznym rozliczeniu tych kosztów.

Warto pamiętać, że zwrot kosztów holowania pojazdu jest uzależniony od odpowiedzialności sprawcy wypadku lub kolizji, a także od zastosowania polisy OC sprawcy. Dlatego istotne jest, aby poszkodowany kontaktował się z doradcami MotoExpert, którzy posiadają doświadczenie i wiedzę w zakresie skutecznych działań w celu uzyskania pełnego odszkodowania za koszty holowania pojazdu.

Koszty wynajmu przez poszkodowanego pojazdu zastępczego

Poszkodowany w Niemczech ma prawo do wynajmu pojazdu zastępczego na czas naprawy lub do zakupu nowego pojazdu. Koszt wynajmu może być pokrywany przez towarzystwo ubezpieczeniowe, przy czym maksymalnie może zostać potrącony do 20% jako rekompensata za oszczędności na eksploatacji własnego auta.

Koszty wynajmu pojazdu zastępczego: Pojazd zastępczy
Benzynowy samochód klasy średniej 40-50 EUR/dzień
Elektryczny samochód klasy średniej 50-60 EUR/dzień
SUV lub minivan 60-80 EUR/dzień

Jak skorzystać z wynajmu pojazdu zastępczego?

 1. Skontaktuj się z firmą wynajmującą pojazdy zastępcze.
 2. Przedstaw informacje dotyczące naprawy lub zakupu nowego pojazdu.
 3. Upewnij się, że koszty wynajmu zostaną pokryte przez towarzystwo ubezpieczeniowe.
 4. Ustal dogodne warunki wynajmu, w tym długość okresu wynajmu i rodzaj pojazdu.
 5. Zapewnij wszystkie niezbędne dokumenty, jakie mogą być wymagane.

„Koszty wynajmu pojazdu zastępczego mogą być dedukowane od ostatecznej kwoty odszkodowania, aby zrekompensować oszczędności na eksploatacji własnego auta poszkodowanego.” – MotoExpert

Wniosek

Odszkodowanie za kolizję w Niemczech może być skomplikowanym procesem, dlatego warto skorzystać z pomocy ekspertów, takich jak MotoExpert. Nasza firma oferuje wsparcie w likwidacji szkód i pomocy po kolizji. Współpracujemy zarówno z poszkodowanymi Polakami, jak i niemieckimi, zapewniając rzetelne i precyzyjne opinie techniczne oraz reprezentację prawną. Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełne odszkodowanie za kolizję w Niemczech.

FAQ

Jakie są koszty naprawy pojazdu uszkodzonego podczas wypadku/kolizji?

Koszty naprawy pojazdu uszkodzonego podczas wypadku/kolizji mogą wynieść do maksymalnie 130% wartości brutto pojazdu sprzed wypadku. Poszkodowany ma prawo wybrać warsztat naprawczy w Polsce lub w Niemczech, a koszt naprawy zostanie zwrotowany na podstawie opinii niemieckiego rzeczoznawcy samochodowego.

Jak ustala się wartość samochodu (pojazdu) po kolizji/wypadku?

Wartość samochodu (pojazdu) po kolizji/wypadku jest ustalana na podstawie wielu czynników, takich jak data pierwszej rejestracji, stan techniczny, przebieg, wyposażenie, serwisowanie oraz aktualne rynkowe ceny. W przypadku szkody całkowitej, poszkodowany ma prawo do odszkodowania umożliwiającego zakup porównywalnego pojazdu z dwuletnią gwarancją.

Jak otrzymać odszkodowanie za zmniejszenie wartości rynkowej pojazdu powypadkowego?

Poszkodowany ma prawo do odszkodowania za zmniejszenie wartości rynkowej pojazdu powypadkowego. Odszkodowanie to jest zwykle przysługujące dla pojazdów niestarszych niż 10 lat, które wcześniej były bezwypadkowe.

Jakie są koszty sporządzenia opinii technicznej u rzeczoznawcy samochodowego?

Koszt sporządzenia opinii technicznej u rzeczoznawcy samochodowego jest pokrywany przez towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy z polisy OC. Warto skorzystać z niezależnego rzeczoznawcy, takiego jak MOTOEXPERT, który ma wiedzę i doświadczenie w opiniowaniu szkód.

Kto pokrywa koszty adwokata reprezentującego poszkodowanego?

Koszty adwokata reprezentującego poszkodowanego są zazwyczaj pokrywane przez towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy wypadku lub kolizji.

Jakie są koszty wydobywania i holowania uszkodzonego pojazdu?

Poszkodowany ma prawo do zwrotu kosztów holowania uszkodzonego pojazdu do najbliższego warsztatu lub parkingu. Jednak transport do Polski może zostać w pełni zwrócony, chyba że wystąpiła szkoda całkowita.

Czy towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa koszty wynajmu pojazdu zastępczego?

Poszkodowany w Niemczech ma prawo do wynajmu pojazdu zastępczego na czas naprawy lub do zakupu nowego pojazdu. Koszt wynajmu może być pokrywany przez towarzystwo ubezpieczeniowe, przy czym maksymalnie może zostać potrącony do 20% jako rekompensata za oszczędności na eksploatacji własnego auta.

Jakie korzyści można uzyskać z pomocy MotoExpert?

MotoExpert oferuje wsparcie w likwidacji szkód i pomocy po kolizji. Współpracujemy zarówno z poszkodowanymi Polakami, jak i niemieckimi, zapewniając rzetelne i precyzyjne opinie techniczne oraz reprezentację prawną.

W jaki sposób można skontaktować się z MotoExpert w celu uzyskania pomocy po kolizji?

Aby otrzymać pełne odszkodowanie za kolizję w Niemczech, skontaktuj się z nami, a nasi eksperci pomogą Ci we wszystkich formalnościach i procedurach.