SZKODY AUTOCASCO – NIEMCY

Szkoda Autocasco po wypadku w Niemczech

Często się zdarza, że na niemieckich drogach w wypadkach lub kolizjach samochodowych zostają poszkodowani obywatele polski i powstałą w wyniku takiego wypadku szkode komunikacyjna likwidują z ubezpieczenia AC (Autocasco). W likwidowaniu powstałych na terenie Niemiec szkód Autocasco poszkodowanym obywatelom Polski pomaga działające na terenie Polski Stowarzyszenie Miedzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT.

Rzeczoznawcy Stowarzyszenia MOTOEXPERT ( w tym rzeczoznawcy z Niemiec) wykonują opinie techniczne dotyczace uszkodzonych samochodów dla szkód autocasco w języku polskim. Nie ma wobec tego potrzeby lub koniecznosci transportowania uszkodzonego samochodu do Polski w celu wykonywania w kraju opinii technicznej. Proces likwidacji szkody AC (autocasco) powstalej w Niemczech można rozpocząć niezwłocznie, po zleceniu wykonania opinii technicznej rzeczoznawcy samochodowemu ze Sieci MOTOEXPERT. Zgodnie z wewnętrzną procedurą MOTOEXPERT do oględzin uszkodzonego samochodu po szkodzie AC (Autocasco) w Niemczech i wystawieniu opinii technicznej musi dojść w ciągu 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

Obywatele polscy zlecając wykonanie opinii technicznej po szkodzie AC (autocasco) rzeczoznawcy samochodowemu z Sieci MOTOEXPRT mogą mieć pewność, że żądana opinia techniczna będzie wykonana w sposób fachowy, zgodny z europejskimi standardami oraz w języku polskim i stanie się ona podstawą do wypłaty należnego odszkodowania.

Aby poszkodowany w wypadku / szkodzie AC na terenie Niemiec Polak mógł otrzymać z Towarzystwa Ubezpieczeniowego zwrot poniesionych kosztów za wykonanie opinii technicznej po szkodzie AC musi uzyskać ze strony swojego ubezpieczyciela zgodę na wykonie takiej właśnie opinii technicznej przez rzeczoznawce samochodowego z MOTOEXPERT.

W większości przypadków nie ma problemów z uzyskaniem takiej zgody ponieważ polskie Towarzystwa Ubezpieczeniowe chętnie współpracują z rzeczoznawcami Sieci MOTOEXPERT. W przypadku wątpliwości ze strony Towarzystwa Ubezpieczeniowego istnieje jednak możliwość poinformowania go o usługach świadczonych przez MOTOEXPERT.

Obustronna współpraca MOTOEXPERT z polskimi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi przynosi obu stronom, a przeze wszystkim poszkodowanym w wypadkach na terenie Niemiec Polakom, duże korzyści: przyśpiesza czas likwidacji szkody AC (autocasco) bez konieczności przewożenia uszkodzonego samochodu do Polski i daje możliwość otrzymania w możliwe najszybszym czasie należnego odszkodowania po szkodzie AC (autocasco).

 

Skorzystaj z bezpłatnej porady techniczno prawnej!

TEL: +49 160 3388333 / +48 600 920 920