Odszkodowanie po wypadku drogowym w Niemczech

Odszkodowanie za wypadek lub kolizję drogową w Niemczech

Odszkodowanie po wypadku drogowym w Niemczech

Odszkodowanie za wypadek drogowy w Niemczech ?  Jaka mam prawa po wypadku drogowym w Niemczech? 

Podróżując samochodem po Niemczech powinniśmy wiedzieć, że poszkodowanym nie z naszej winy w wypadku lub kolizji samochodowej przysługują w myśl niemieckiego prawa taki same prawa jak poszkodowanym obywatelom Niemiec i należy nam się odszkodowanie za powstałe szkody bezpośrednio od niemieckiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprawcy.

Przysługują nam następujące rodzaje roszczeń po wypadeku drogowym w Niemczech:

Zwrot kosztów naprawy uszkodzonego samochodu

  • Zwrot kosztów naprawy naszego uszkodzonego samochodu na podstawie oryginalnej faktury wat wystawionej przez polski lub niemiecki wariat samochodowy do maksymalnej wysokości 130 % wartości brutto samochodu sprzed wypadku. Przy czym zawsze mamy prawo wyboru warsztatu samochodowego w jakim chcemy naprawić nasz uszkodzony samochód czy to niemieckiego czy polskiego.
  • Zwrot kosztów naprawy naszego uszkodzonego samochodu na postawie opinii zarówno polskiego jak i niemieckiego rzeczoznawcy samochodowego. W takim przypadku warto zlecić wykonie niezależnej opinii technicznej rzeczoznawcom sieci MOTOEXPERT będziemy wówczas mieć pewność, ze została ona wykonana wg kryteriów obowiązujących w niemieckim prawie a kalkulacja szkód została wyliczona wg obowiązujących w Niemczech cen części oraz roboczogodzin.
  • Mamy prawo sprzedać swój nienaprawiony samochód, również przysługuje nam wówczas prawo uzyskania zwrotu kosztów naprawy (brutto ) na podstawie wystawionej przez rzeczoznawcę opinii technicznej, bez względu na to czy wystąpiła szkoda całkowita czy nie
  • Bez względu na to czy wystąpiła szkoda całkowita czy nie poszkodowany może sprzedać swój uszkodzony samochód bez naprawiania go i dodatkowo zwrotu koszów jego naprawy (kwoty netto) w wysokości zgodnej z opinią techniczną.
  • Możemy również uzyskać odszkodowanie za spadek wartości naszego samochodu, który jest wynikiem wypadku lub kolizji samochodowej na Polsce, dotyczy to jednak samochodów młodszych niż  10 lat i dotychczas bezwypadkowych.
  • Poszkodowany może również sam naprawić swój samochód (bez faktury VAT) w takim przypadku gdy wyliczony koszt naprawy samochodu jest niższy niż 100% jego wartości sprzed wypadku.
  • Jeżeli posiadamy ważne ubezpieczenie ochrony prawnej w Towarzystwie Ubezpieczeniowym możemy uzyskać również zwrot kosztów adwokata, który reprezentował nas po wypadku.
  • Mamy również prawo uzyskać zwrot kosztów wydobycia samochodu, jeżeli w wyniku wypadku znalazł się on poza drogą. Dotyczy to najczęściej samochodów ciężarowych.
  • Możemy uzyskać zwrot kosztów holowania uszkodzonego samochodu z miejsca wypadku na najbliższy parking lub do najbliższego warsztatu, zwrot kosztów postoju auta na parking czasu do uzyskania opinii technicznej i zwrot kosztów transportu z parkingu do dowolnie wybranego przez nas warsztatu znajdującego się w naszym rejonie zamieszkania pod warunkiem, że nie wystąpiła szkoda całkowita.