Kalkulacja szkód po wypadku samochodowym w Niemczech

Kalkulacja szkody powypadkowej  w Niemczech ?

Kalkujmemy i wyceniamy szkody powypadkowe na terenie całych Niemiec poprzez rzeczoznawcow stowarzyszania  MOTOEXPERT.

Od wielu lat zajmuje się kalkulacją szkód samochodów powypadkowych i uszkodzonych na skutek wypadku lub kolizji samochodowej na terenie Niemiec. Dzięki współpracy z polskojęzycznymi ekspertami obecnie pomagają coraz większej liczbie Polsków poszkodowanych nie z ich winy w wypadkach lub kolizjach samochodowych na terenie Niemiec.

Co nam daje kalkulacja szkód – Kalkulacja szkód po kolizji w Niemczech MOTOEXPERT bezpośrednio po wypadku  jeszcze na terenie Niemiec

Kalkulacja szkód po kolizji w Niemczech

Kalkulacja szkód po kolizji w Niemczech

Niewielu naszych obywateli zdaje sobie sprawę że istnieje możliwość skorzystania z pomocy polskojęzycznego rzeczoznawcy samochodowego bezpośrednio po wypadku jeszcze na terenie Niemiec, bez konieczności uciążliwego i czasochłonnego transportowania uszkodzonego, w skutek wypadku lub kolizji samochodowej samochodu, do Polski.

Kalkulacja szkód po kolizji w Niemczech.

 Możemy jeszcze na terenie Niemiec rozpocząć proces naprawy naszego uszkodzonego samochodu i zlecić wykonanie kalkulacji szkód polskojęzycznemu rzeczoznawcy samochodowemu sieci MOTOEXPERT. Możemy dzięki temu wiele skorzystać.  Po pierwsze unikniemy bariery językowej jeżeli w sposób niewystarczający znamy język niemiecki, po drugie  zaoszczędzimy czas i nie będziemy musieli przewozić nasz uszkodzony samochód do Polski, ponadto możemy mieć pewność, że wykonana przez rzeczoznawcę samochodowego sieci MOTOEXPERT kalkulacja szkód będzie dokonana w sposób niezmiernie dokładny , ponieważ eksperci sieci MOTOEXPERT dzięki długoletniemu doświadczeniu kalkulacje szkód dokonują w sposób bardzo dokładny i staranny oraz bez  stronniczy, ponieważ rzeczoznawcy samochodowi sieci MOTOEXPERT nie są związani żadnym towarzystwem ubezpieczeniowym.  

Warto zwrócić uwagę na fakt iż dokonana na terenie Niemiec kalkulacja szkód, również dla obywateli Polski, jest dokonana i wyliczana zgodnie z niemieckim prawem i wg niemieckich stawek co jest niewątpliwie korzystne dla obywateli naszego kraju ulegającym nie z ich winy wypadkom lub kolizjom samochodowym na terenie Niemiec. Aby obliczyć koszty naprawy, należy wziąć pod uwagę kilka punktów odniesienia, przede wszystkim wartość odtworzeniową. Stanowi element prawa odpowiedzialności, a konkretnie jest to cena zakupu, której poszkodowany potrzebowałby po zdarzeniu, aby uzyskać używany samochód o takiej samej wartości, jak ten, który istniał przed wypadkiem, lub odpowiadające mu części na otwarty rynek.

Kalkulacja szkody powypadkowej  w Niemczech i jak otrzymać maksymalną wypłatę po wypadku?

Wielkość ta zależy od wieku pojazdu, przebiegu i własności. Ocena obejmuje również stan pojazdu, istniejące stare lub wcześniejsze uszkodzenia, wyposażenie specjalne oraz aktualność spalin i przegląd główny. Amortyzacja przyczynia się również do możliwości „odliczenia” kosztów naprawy lub przekazania ich przeciwnej firmie ubezpieczeniowej. Ponieważ ta wartość jest dodawana do kosztorysu przy naprawie samochodu. Ustalona z tego kwota jest następnie ustalana w stosunku do wartości odtworzeniowej. Obniżenie wartości następuje zawsze wtedy, gdy pomimo prac naprawczych w samochodzie pozostają wady, których nie można już naprawić, a tym samym prowadzą do obniżenia wartości pojazdu. Według Federalnego Trybunału Sprawiedliwości (BGH) dla oceny utraty wartości decydujący jest rynek pojazdów.

Kalkulacja szkód wykonana przez niezależnego i bez stronniczego rzeczoznawcę samochodowego z  działającej na terenie całych Niemiec sieci MOTOEXPERT jest dokładna i zawiera wszystkie możliwe elementy ponadto stanie się podstawą do wypłaty możliwie najwyższego odszkodowania za straty powstałe w wyniku wypadku lub kolizji samochodowej na terenie Niemiec.    

Kalkulacja szkód –  Unfallgutachten po kolizji w Niemczech z MOTOEXPERT

 

Rzeczoznawcy samochodowi sieci MOTOEXPERT w Niemczech oferują między innymi :

 • Kalkulacja szkody powypadkowej  w Niemczech ?
 • opiniowanie szkód powypadkowych OC i AC
 • sporządzanie niezależnych ocen i opinii technicznych w Euro
 • wycenę wartości pojazdów (osobowe, ciężarowe, autobusy, busy, przyczepy, itp.)
 • kalkulacje szkód po wypadkach i kolizjach drogowych na terenie calych Niemiec i w Polsce
 • kalkulacje i kosztorysy kosztów naprawy uszkodzonych samochodów
 • weryfikacje już wykonanych opinii i kosztorysów ubezpieczycia (polskich i niemieckich)
 • ocenę stanu technicznego pojazdów (np. przed zakupem auta
 • opinie z zakresu ruchu drogowego – odtworzenia przebiegu kolizji lub wypadku drogowego w Nimeczech
 • Rekonstrukcja wypadków drogowych w Niemczech
 • prady techniczno-prawne
 • weryfikacje kosztorysow ubezpieczyciela
 • Kalkulacja szkody powypadkowej  w Niemczech ?

Kalkulacja szkody powypadkowej  w Niemczech ? –  Kalkulacja szkód po kolizji w Niemczech – Wycena naprawy samochodu
MOTOEXPERT wycenia naprawę pojazdu najczęściej na podstawie specjalistycznych DAT i EURODAX. Można tam znaleźć informacje o cenach części zamiennych producenta, a także o kosztach roboczogodziny w zależności od regionu. Pierwszy kosztorys, który otrzymasz od ubezpieczyciela , opiera się najczęściej na najniższych możliwych kwotach i może obejmować wymianę na nie oryginalne części, które mogą być o kilkadziesiąt procent tańsze. Warunkiem wypłaty odszkodowania z OC jest przyjęcie odpowiedzialności odszkodowawczej przez NIMIECKIEGO ubezpieczyciela. Jeżeli Twoje auto nadaje się do naprawy,  niemiecki rzeczoznawca MOTOEXPERT zakwalifikuje szkodę jako częściową. W przypadku, gdy pojazdu nie opłaca się naprawiać (uszkodzenia przekraczają 130% jego wartość rynkową sprzed kolizji) mamy do czynienia ze szkodą całkowitą. Podczas naliczania należnego Ci odszkodowania ubezpieczyciel powinien kierować się zasadą, że  wysokość odszkodowania powinna być równa wartości szkody. Kalkulacja szkody powypadkowej  w Niemczech po szkodzie częściowej odszkodowanie powinno wystarczyć na naprawę samochodu. Gdy ubezpieczyciel stwierdzi, że pojazdu nie opłaca się naprawiać, odejmie wówczas wartość wraku od wartości auta sprzed wypadku (nie mylić z wartością nowego pojazdu) – różnica to wartość odszkodowania, którą dostaniesz. Kalkulacja szkody powypadkowej  w Niemczech ?

Wypadek samochodowy w Niemczech

Wypadek samochodowy w Niemczech