Likwidacja szkody z OC sprawcy w Niemczech czy lepiej z własnego AC w Polsce – czy warto?

Matematyka nie kłamie. Tam, gdzie mamy do czynienia z naukami ścisłymi, nie ma miejsca na interpretacje przepisów lub subiektywne oceny, co miał na myśli dany autor. Niemniej jednak, nie dla każdego 2+2 równa się cztery, jak to dowodzą niezależni rzeczoznawcy samochodowi z Stowarzyszenia MOTOEXPERT. Tam, gdzie nie jest jasne, o co chodzi, wiadomo, że chodzi o pieniądze.

Dzisiejszy temat dotyczy likwidacji niezawinionej szkody komunikacyjnej, która miała miejsce w Niemczech, a pytanie brzmi: czy lepiej jest skorzystać z OC sprawcy czy z własnego AC w Polsce? Warto dokładnie rozważyć tę kwestię.

W wydarzeniu na autostradzie A4 w Niemczech, polski kierowca miał kolizję z niemieckim TIR-em, który jechał z dużą prędkością. Sprawca zdarzenia nie dostosował prędkości do warunków drogowych, co doprowadziło do zderzenia z innymi pojazdami w korku. Dokładne okoliczności zdarzenia są przedmiotem dochodzenia, a także biorą pod uwagę śmierć sprawcy na miejscu.

Pojazd polskiego kierowcy uległ uszkodzeniu i został przesunięty na inne pojazdy, co spowodowało efekt domina. Na miejsce zdarzenia zostali wezwani odpowiedni funkcjonariusze, a sytuacja była klasyfikowana jako wypadek drogowy, w którym ucierpiały osoby.

Policja na miejscu dokładnie ustaliła, kto ponosi winę za to wydarzenie. Uszkodzone pojazdy zostały odholowane, a miejsce zdarzenia zostało uprzątnięte. Koszty związane z akcją ratunkową i sprzątaniem wyniosły 27.482 Euro.

Poszkodowany zdecydował się przewieźć swój pojazd i naczepę z Niemiec do Polski na własny koszt, gdzie rozpoczął proces likwidacji szkody komunikacyjnej. Wsparcie w tym procesie zapewnił mu broker ubezpieczeniowy, który ma ważne zezwolenie od Komisji Nadzoru Finansowego.

Broker zalecił likwidację szkody z własnego AC na warunkach polskich z możliwością regresu do ubezpieczyciela sprawcy. Poszkodowany pojazd, którym był pięciomiesięczny ciągnik marki DAF, był w leasingu na pięć lat. Zgodnie z umową AC, wartość szkody przekroczyła 70% wartości pojazdu, co oznaczało, że została uznana za szkodę całkowitą.

W przypadku leasingu, użytkownik pojazdu ma pewne zobowiązania wynikające z umowy, ale nie jest ograniczony w wyborze metody likwidacji szkody.

Poszkodowany zrezygnował z likwidacji szkody z AC, zaleconej przez brokera ubezpieczeniowego, i skorzystał z bezpośredniego dochodzenia odszkodowania z OC sprawcy dzięki Stowarzyszeniu MOTOEXPERT. Rzeczoznawca SMRTS MOTOEXPERT sporządził niezależną, dokładną opinię techniczną na podstawie niemieckich warunków i przepisów obowiązujących w miejscu zdarzenia.

Według tych warunków, szkoda do 130% wartości pojazdu nie jest uważana za szkodę całkowitą. Opinia techniczna wykazała, że wartość szkody nie przekroczyła 130% wartości pojazdu. Pojazd został odstawiony do autoryzowanego serwisu i naprawiony.

Spadek wartości rynkowej pojazdu, według opinii technicznej, wyniósł 6.000 Euro. Wartość rynkowa pojazdu przed szkodą była wyceniana na 132.000 Euro/Brutto, a koszt naprawy wyniósł 122.478 Euro/Brutto. Cała naprawa zajęła 21 dni, po czym klient odebrał naprawiony pojazd.

Dodatkowe koszty związane ze szkodą, takie jak niezależna niemiecka opinia techniczna, koszty adwokata reprezentującego poszkodowanego, koszty wynajęcia pojazdu zastępczego, odszkodowanie za utratę zdrowia i cierpienie kierowcy, koszty holowania i inne, zostały pokryte przez Towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy.

Podsumowując, w konkretnym przypadku możliwość naprawienia pojazdu do kwoty 171.600 Euro/Brutto, co stanowi 130% wartości pojazdu, była ekonomicznie uzasadnioną korzyścią dla poszkodowanego przy likwidacji niezawinionej szkody komunikacyjnej korzystając z usług Stowarzyszenia Międzynarodowych Rzeczoznawców Samochodowych MOTOEXPERT.

Likwidacja szkody z OC sprawcy w Niemczech czy lepiej z swego AC w Polsce – czy warto? Matematyka nie kłamie. Tu gdzie mamy do czynienia z matką nauk ścisłych nie może być mowy o interpretacji przepisów lub własnej wizji co poeta miał na myśli.

Nie dla wszystkich jednak 2+2 równe jest cztery, co udowadniają niezależni rzeczoznawcy samochodowi Stowarzyszenia MOTOEXPERT. Gdzie nie wiadomo o co chodzi, wiadomo , że chodzi o pieniądze. Dzisiejsze starcie to likwidacja niezawinionej szkody komunikacyjnej powstałej na terenie Niemiec z OC sprawcy vs z wykorzystaniem własnego AC i regresem ubezpieczeniowym. W udziale: Towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy wypadku, Towarzystwo ubezpieczeniowe poszkodowanego, Broker ubezpieczeniowy, Poszkodowany/ Leasingodawca, Stowarzyszenie Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT . Zdarzenie na autostradzie A4 w Niemczech . W naczepą polskiego kierowcy z dużą prędkością wjeżdża niemiecki TIR. Sprawca zdarzenia nie dostosował prędkości do panujących warunków drogowych. Kierowca zasnął lub nie w porę zauważy stojące w korku pojazdy. Co dokładnie się stało, jest przedmiotem dochodzenia za względu na śmierć jaką poniósł na miejscu sprawca zdarzenia. Pojazd polskiego kierowcy został przesunięty o dobre kilka metrów uderzając w pojazd poprzedzający, a ten w następny. Znany Państwu efekt domina. Na miejsce wypadku wezwane zostały służby porządkowe. Wypadek drogowy– zdarzenie w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, w wyniku którego uczestnik ruchu drogowego został ranny lub doszło do jego śmierci. Policja, na miejscu stwierdziła po czyjej stronie leży wina. Uszkodzone pojazdy zostały odholowane na parking pomocy drogowej, a miejsce zdarzenia uprzątnięte. Jak z późniejszych dokumentów wynika, akcja ratunkowa wraz ze sprzątnięciem miejsca zdarzenia to kwota w wysokości 27.482 Euro. Poszkodowany przewiózł pojazd wraz z naczepą na własny koszt do Polski.

Tu rozpoczął procedurę likwidacji szkody komunikacyjnej. Broker ubezpieczeniowy – to według aktualnie obowiązujących przepisów prawnych osoba prawna lub fizyczna, która po uzyskaniut zezwolenia ze strony Komisji Nadzoru Finansowego oraz wpisaniu na listę brokerów wykonuje czynności brokerskie. Broker ubezpieczeniowy jest po części pośrednikiem ubezpieczeniowym, jak i również dystrybutorem ubezpieczeń. Działa on na rzecz zarówno klienta (osoby poszukującej ubezpieczenia), jak i towarzystwa ubezpieczeniowego (sprzedaż ubezpieczeń). Innymi słowy broker ubezpieczeniowy jest odpowiedzialny zarówno przed klientem, jak i firmą, którą reprezentuje. Odpowiedzialność polega na konieczności wykonania rzetelnej analizy potrzeb klienta oraz prezentacji oferty firmy ubezpieczeniowej. Poszkodowany zwrócił się do swojego Brokera , a ten zalecił mu likwidację szkody z własnego AC na warunkach polskich z możliwością regresu do ubezpieczyciela sprawcy. Poszkodowany pojazd, to pięciomiesięczny ciągnik marki DAF będący w Leasingu na okres pięciu lat. Standardowa procedura, Towarzystwo ubezpieczeniowe wysłało własnego likwidatora szkód, który wycenił koszt naprawy na kwotę wg AC 89.452 Euro/Brutto (po przeliczeniu z PLN na Euro) W/g umowy AC jaką zawartą miał poszkodowany z Towarzystwem ubezpieczeniowym kwota szkody przekroczyła 70% wartości pojazdu i uznana została za szkodę całkowitą. W okresie Leasingowania, użytkownik pojazdu zobowiązany jest do stosowania wszelkich wytycznych zawartych w umowie. Ta nie ograniczała mu możliwości skorzystania z innej metody zlikwidowania powstałej szkody. Klient odstąpił od likwidacji szkody z AC, jaką zalecił mu broker ubezpieczeniowy i skorzystał dzięki Stowarzyszeniu MOTOEXPERT z bezpośredniego dochodzenia się odszkodowania z OC sprawcy wypadku.

Rzeczoznawca SMRTS MOTOEXPERT wykonał niezależną precyzyjną opinię techniczną na niemieckich warunkach.

Czyli warunkach i prawach miejsca zdarzenia. Na niemieckich warunkach szkoda do 130% wartości pojazdu nie stanowi szkody całkowitej. W/g opinii technicznej sporządzonej przez rzeczoznawcę SMRTS MOTOEXPERT wartość szkody nie przekroczyła 130 % wartości pojazdu. Pojazd został odstawiony do ASO i tam poddany został naprawie. Spadek wartości rynkowej pojazdu wg opinii technicznej wynosiła 6.000 Euro Rynkowa wartość pojazdu przed szkodą wyceniona została na kwotę 132.000 Euro/Brutto Koszt naprawy 122.478 Euro/Brutto Technologiczny czas naprawy – 21 dni Klient odebrał naprawiony pojazd. Wszelkie dodatkowe koszta towarzyszące szkodzie jak: niezależna, niemiecka opinia techniczna, koszt adwokata reprezentującego poszkodowanego koszt wynajęcia pojazdu zastępczego na czas likwidacji szkody, odszkodowanie za utratę zdrowia i doznanie bólu przez kierowcę koszty holowania inne Zostały zapłacone przez Towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy: Zestawienie: wartość pojazdu wg AC w przeliczeniu to 104.000 Euro/Brutto wartość pojazdu wg SMRTS MOTOEXPERT to 132.000 Euro/Brutto wartość pozostałości po wypadku wg AC 37.000 Euro/Brutto wartość pozostałości wg |SMRTS MOTOEXPERT 12.211 Euro/Brutto wartość kosztów naprawy wg AC 89.452 Euro/Brutto wartość kosztów naprawy wg SMRTS MOTOEXPERT 155.175 Euro/Brutto W konkretnym przypadku możliwość naprawiania pojazdu do kwoty 171.600 Euro/Brutto, co stanowi 130 % wartości pojazdu. Ekonomicznie uzasadniona i przedstawiona korzyść dla poszkodowanego przy likwidacji niezawinionej szkody komunikacyjnej korzystając z usług Stowarzyszenia Międzynarodowych Rzeczoznawców Samochodowych MOTOEXPERT. Stowarzyszenie MOTOEXPERT z siedzibą w Kielcach jest organizacją pozarządową, która zrzesza w swych szeregach grono wykwalifikowanych rzeczoznawców samochodowych, biegłych sądowych, ekspertów techniki samochodowej, adwokatów, którzy wykonują niezależne usługi rzeczoznawcze, prawne w zdarzeniach drogowych na terenie Polski, Niemczech, Austrii, Szwajcarii i wielu krajach Unii Europejskiej.

Skorzystanie z oferty Stowarzyszenia MOTOEXPERT może pomóc Państwu w uniknięciu wielu problemów związanych z likwidacją zagranicznych szkód powypadkowych. Przyśpieszy proces likwidacji szkód komunikacyjnych. Przyśpieszy uzyskanie pełnego odszkodowania.