SZKODY AUTOCASCO – NIEMCY

Szkoda Autocasco AC po wypadku w Niemczech a samochod jest zarejestrowany w Polsce.

Szkoda Autocasco AC po wypadku w Polsce a samochod jest zarejestrowany w Niemczech.

Często się zdarza, że na niemieckich drogach w wypadkach lub kolizjach samochodowych zostają poszkodowani obywatele polski i powstałą w wyniku takiego wypadku szkode komunikacyjna likwidują z ubezpieczenia AC (Autocasco). W wycenianiu  i likwidowaniu powstałych na terenie Niemiec szkód Autocasco poszkodowanym obywatelom Polski pomaga działające na terenie Polski Stowarzyszenie Miedzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT a w Niemczech Netzwerk Internationaler Kfz-Sachverständiger(Sieć Międzynarodowych Rzeczoznawców Samochodowych MOTOEXPERT)

Rzeczoznawcy  MOTOEXPERT ( w tym rzeczoznawcy z Niemiec) wykonują opinie techniczne dotyczace uszkodzonych samochodów dla szkód autocasco w języku polskim lub niemieckim. Nie ma wobec tego potrzeby lub koniecznosci transportowania uszkodzonego samochodu do Polski czy z Polski w celu wykonywania w kraju opinii technicznej. Proces likwidacji szkody AC (autocasco) powstalej w Niemczech można rozpocząć niezwłocznie, po zleceniu wykonania opinii technicznej rzeczoznawcy samochodowemu ze Sieci MOTOEXPERT. Zgodnie z wewnętrzną procedurą MOTOEXPERT do oględzin uszkodzonego samochodu po szkodzie AC (Autocasco) w Niemczech i wystawieniu opinii technicznej powinno dojść w ciągu 3 do 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

Obywatele polscy zlecając wykonanie opinii technicznej po szkodzie AC (autocasco) rzeczoznawcy samochodowemu z Sieci MOTOEXPRT mogą mieć pewność, że żądana opinia techniczna będzie wykonana w sposób percyzyjny, fachowy, zgodny z polskimi standardami oraz w języku polskim i moze ona byc podstawą do wypłaty należnego odszkodowania u AC.

Aby poszkodowany w wypadku / szkodzie AC na terenie Niemiec Polak mógł otrzymać z Towarzystwa Ubezpieczeniowego zwrot poniesionych kosztów za wykonanie opinii technicznej po szkodzie AC musi uzyskać ze strony swojego ubezpieczyciela zgodę na wykonie takiej właśnie opinii technicznej przez rzeczoznawce samochodowego z MOTOEXPERT.

W większości przypadków nie ma problemów z uzyskaniem takiej zgody ponieważ polskie Towarzystwa Ubezpieczeniowe chętnie współpracują z rzeczoznawcami Sieci MOTOEXPERT.

W przypadku wątpliwości ze strony Towarzystwa Ubezpieczeniowego istnieje jednak możliwość poinformowania go o usługach świadczonych przez MOTOEXPERT.

Obustronna współpraca MOTOEXPERT z polskimi i niemieckimi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi przynosi obu stronom, a przeze wszystkim poszkodowanym w wypadkach na terenie Niemiec Polakom lub Niemca w Polsce, duże korzyści: przyśpiesza czas likwidacji szkody AC (autocasco) bez konieczności przewożenia uszkodzonego samochodu do Polski i daje możliwość otrzymania w możliwe najszybszym czasie należnego odszkodowania po szkodzie AC (autocasco).

Szkoda Autocasco AC po wypadku w Polsce, Austrii, Szwajscarii a samochod jest zarejestrowany w Niemczech, Austrii, Szwajscarii – tez mozemy wykonac opiniie techniczna AC.

Skorzystaj z bezpłatnej porady techniczno prawnej! ZAPRASZAMY

TEL: +49 160 3388333 / +48 600 920 920