OC wypadek w Niemczech – co warto wiedzieć?

W Polsce osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym przysługuje szereg roszczeń od sprawcy wypadku bądź jego ubezpieczyciela. Okazuje się, że podobnie sytuacja przedstawia się również w Niemczech. Co zatem na temat ubezpieczenie kolizja drogowa w Niemczech mówi niemieckie prawo i czy w przypadku zaistnienia kolizji lub wypadku na terenie Niemiec warto zgłosić szkodę bezpośrednio do niemieckiego ubezpieczyciela?

Odszkodowanie wypadek samochodowy w Niemczech – podstawa prawna

Niemiecka Ustawa o ubezpieczeniach (§ 115 ust. 1 pkt. 1 Versicherungsvertragsgesetz) jasno mówi o tym, że poszkodowany może dochodzić roszczeń bezpośrednio od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Zgodnie z § 823 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) – niemieckiego Kodeksu Cywilnego – to na sprawcy spoczywa odpowiedzialność odszkodowawcza za wypadek. Natomiast zgodnie z § 249 tejże ustawy sprawca wypadku ma obowiązek przywrócenia pierwotnego stanu uszkodzonego pojazdu. Z kolei § 250 i § 251 BGB mówią o tym, że poszkodowany ma też prawo domagać się zwrotu kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu. Zaś kwestie roszczeń zadośćuczynienia reguluje § 253 BGB.

OC wypadek w Niemczech – o czym warto pamiętać?

Powszechnie uważa się, że Niemcy stosują jedną z najkorzystniejszych regulacji prawnych w przypadku wypłaty odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych. I tak poszkodowanemu w wypadku samochodowym przysługuje m.in.:

• zwrot kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu, a w przypadku tzw. szkód całkowitych – zwrot wartości pojazdu,
• zwrot kosztów sporządzenia opinii przez niezależnego biegłego rzeczoznawcę,
• zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego na czas naprawy;
• odszkodowanie za niekorzystanie z pojazdu,
• pokrycie kosztów leczenia,
• zwrot utraconych zarobków.

OC wypadek w Niemczech

Aby jednak sprawnie przeprowadzić proces likwidacji szkody na terenie Niemiec, warto pamiętać o spisaniu na miejscu wypadku wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Taki protokół powinien zawierać dane osobowe sprawcy wypadku, numeru jego polisy ubezpieczeniowej oraz nazwę towarzystwa, w którym został ubezpieczony pojazd. Dzięki tym informacjom możliwe będzie ustalenie niemieckiego ubezpieczyciela.

Warto również wiedzieć o tym, że osoba poszkodowana ma prawo sama wskazać niezależnego rzeczoznawcę samochodowego z Niemiec. Koszty wykonania takiej oceny technicznej uszkodzonego pojazdu oraz koszty usług adwokata podlegają zwrotowi z ubezpieczenia sprawcy wypadku.

STRONA GŁÓWNA